LivsviktigtDonationsrådet är en myndighet med uppgift att främja donation av organ och vävnader i Sverige. Vid starten för vårt arbete visste man att 75% är positiva till att donera sina organ efter sin död. Problemet var att endast fåtal anmält sig till det nationella donationsregistret. Därför aktualiserades frågan med en kampanj i dagspress.


Resultat: Åtta av tio svenskar är positiva till att donera organ efter sin död. Drygt 1,5 miljoner svenskar har anmält sig till donationsregistret. Vid införandet hade annonsen det då högst uppmätta OBS-värdet i DN:s historia - 82%.

Vinnare i DNs Reklamcup 2004