Milk

Kommunikationsplattform

En kommunikationsplattform är ett styrverktyg för ett företags interna och externa kommunikation. Den består av deras grafiska profil och hur den kan användas och appliceras, deras bildspråk, löfte, brand story och ger riktlinjer för hur våra kunder ska prata när de ska tala om sitt företag.

Wallenstam

Kv. Victoria

Avenyföreningen

Ny identitet för Avenyn

Care of CRM

Taking Care Of Business

Smart Eye

See further_

Intemp

Ett varmare men coolare företag

Wallenstam

En ny stadsdel med historia

Björnkläder

På jobbet sedan 1905

Ultramare

Grönt och skönt

Wallenstam

Day Out

Sector Alarm

Livet blir kanske inte annorlunda med oss