Milk

Kommunikationsplattform

En kommunikationsplattform är ett styrverktyg för ett företags interna och externa kommunikation. Den består av deras grafiska profil och hur den kan användas och appliceras, deras bildspråk, löfte, brand story och ger riktlinjer för hur våra kunder ska prata när de ska tala om sitt företag.

Smart Eye

See further_

Wallenstam

Nytt kapitel på Vasagatan 33

Intemp

Ett varmare men coolare företag

Wallenstam

En ny stadsdel med historia

Björnkläder

På jobbet sedan 1905

Ultramare

Grönt och skönt

Wallenstam

Day Out

Sector Alarm

Livet blir kanske inte annorlunda med oss

Göteborgsgirot

Västsveriges största cykelfest

AB Sjömat

Från ombord till bord