Milk

Mässkoncept

Många av våra kunder är ute på mässor för att finnas på plats och prata om deras verksamhet, då behöver de en monter som går i linje med deras varumärke och grafiska profil. Då har vi hjälpt dem med att ta fram ett mässkoncept för att de ska kunna ha en enhetlig kommunikation även på mässorna.

Ultramare

En frisk fläkt