Milk

CooperVision

A different perspective

CooperVision

Kategorier

CooperVision är en av världens största tillverkare av kontaktlinser med verksamhet i över 100 länder. Missionen är att hjälpa fler till bättre syn och ögonhälsa, genom ett nytt sätt att se på produkterna, erbjudandet och kundernas livssituation.
Som samarbetspartner är vår roll att hjälpa till att realisera bolagets strategi på nordisk nivå, och få fler att få upp ögonen för en produkt som inte syns. Det kan innebära att stötta säljkåren i fyra länder med anpassat globalt marknadsmaterial, att producera och genomföra aktiviteter riktade till optiker i Sverige, Finland, Danmark och Norge eller att ta fram kampanjer riktade till glasögonbärare och linsanvändare via webben, butiken eller sociala medier.

?>