Milk

Wallenstam

Ett nytt kapitel på Vasagatan 33

Wallenstam Vasagatan 33

Kategorier

Historien om Vasagatan 33 börjar 1890. I det ståtliga stenhuset i nyrenässansstil bodde några av stadens mest prominenta familjer. När det nu varsamt renoveras för att bli bostäder igen efter decennier som kontor, låter vi berättelsen fortsätta in i vår tid.

Konceptet ”Ett nytt kapitel på Vasagatan 33” förenar husets historiska arv med Wallenstams vision för hur dagens människor vill leva. Genom det kan vi prata om allt från arkitekturhistoria till bredband, på ett sätt som skapar nyfikenhet och illustrerar husets särprägel. Och som förhoppningsvis väcker tanken om nästa steg i livet bland de som ännu inte blivit spekulanter.

Vår leverans består av grafisk identitet, tonalitet, budskap, mediestrategi, innehåll till sociala och digitala kanaler och ett tryckt försäljningsmaterial i bokform. Vasagatan 33 beräknas stå klart för inflyttning 2018.

"Från sin länsstol framför den vackert marmorerade öppna spisen meddelade den unge kandidaten nöjt att bredbandet ånyo fungerade utmärkt såväl upp- som nedströms."

Kampanjen fortsätter från den fysiska platsen till print och sociala medier, där vi fördjupar berättelsen genom historiska tillbakablickar och glimtar ur visionen som växer fram bakom fasaden.

"Måhända kan vi finna en smula svalka på balkongen, sade grosshandlaren och lät glaset fyllas till brädden i kylskåpets ismaskin."