Milk

Aeroseum

Grafisk identitet och visuellt system

Aeroseum - Grafisk identitet och visuellt system

Kategorier

Ett lyft för Aeroseum

Aeroseum är nordens största flygupplevelsecenter, inhyst i ett makalöst underjordiskt bergrum på 22.000 kvadratmeter under den gamla militära flygplatsen i Säve utanför Göteborg. Det är inte bara lokalerna som är unika i sitt slag, utan också ambitionerna runt vad man hoppas att besökarna skall lära sig på sitt besök.

På Aeroseum lär man sin publik om allt från flygets grundläggande principer till modernt flyg, militärt såväl som civilt. Här begränsas man inte av stora avspärrningar, utan besökarna uppmuntras att provsitta ett J35 Draken, gömma sig i luftintaget på ett JA37 Viggen eller att prova sina vingar i någon av de avancerade flygsimulatorerna.

Som ideell organisation har Aeroseum växt fram med hjälp av många frivilliga krafter. Det har gett en unikt engagerad atmosfär, men också en något osammanhängande känsla visuellt. Därför blev vi hedrade när Aeroseum och SMHA (Sveriges Militärhistoriska Arv) beslutade att kontakta Milk för att se över den grafiska profilen.

Resultatet är mer än en grafisk identitet, vi tog fram ett visuellt system som skall hjälpa besökaren att hitta och underlätta kommunikationen för Aeroseum själva. Från logotyp och bildspråk, till informationsgrafik och skyltprogram, inom kort kommer föremålen och de som jobbar med dem att få den inramning som de förtjänar.

Inför arbetet med ny visuell identitet genomförde vi workshops med Aeroseum för att få fram de kärnvärden vi önskade kunna inkorporera. Slutresultatet blev en logotyp som fungerade både för att illustrera civilt och militärt flyg, med en känsla av spänning, rörelse och aktivitet. A:ets runda båge visualiserar bergrummets öppning och J29 Tunnan, Säves informella maskot, får med sin omisskänliga profil skapa det liggande strecket i bokstaven när den flyger ut ur öppningen.

För att skapa en unik känsla även när enbart text används (på texttunga enheter som exempelvis utställningsskyltar, annonser med mera) tog vi fram det egna rubriktypsnittet “Aeroseum Stencil”. Det är inspirerat av den typ av informationsmärkning som man återfinner både på civila och militära flygplatser, exempelvis på landningsbanor och “plattan”. För att undvika en allt för militär känsla har vi rundat av de avbrott som kännetecknar stencilerade typsnitt. Detta kombineras med ett typsnitt från Google Fonts – Roboto – som har en mycket god läsbarhet både i stora och små vikter, samtidigt som det är websäkert och tack vare Google Fonts gratis att använda.

Flyg kännetecknas av rörelse, något som är svårt att skapa på en plats där utställningsföremålen står stilla. Vi tog därför fram ett bildmanér där vi kunde ta färdiga flygbilder och addera filter på dem som ger en tydlig känsla av snabb rörelse. Detta för att i annonser och övrig extern kommunikation skapa den önskade effekten om en spännande upplevelse.

För att skapa en tydligare ordning på plats i bergrummet tog vi fram ett visuellt system, där varje skepp i lokalerna har en egen bokstav och färg. Färgerna är hämtade från de klassiska divisionsfärgerna från Flygvapnet, och istället för “Du vet, salen längst bort till höger” kan man nu istället referera till “Grön David” som i en flydivision.