Milk

Care of CRM

Varumärkesutveckling

Care of CRM

Kategorier

Taking care of Business

Care Of säljer CRM-verktyget Cirrus och coachar säljavdelningar till att få bättre, starkare och mer värdefulla kundrelationer. Tillsammans beslöt vi oss för att modernisera, revolutionera och utmana CRM-branschen. Vägen dit gick genom att skapa ett företag med personlighet, värme och smittande ambition.

Sälj skall vara varmt

Care Ofs erbjudande är att stärka deras kunders affärsrelationer och värma deras säljsamtal. För att nå fram till att det var deras erbjudande genomförde vi workshops för att lära känna företaget och analyserade gemensamt analyserade vi deras customer journey. Med lärdomarna därifrån kunde vi sedan skapa varumärkes- och kommunikationsplattformar.

Milks arbete har även bestått i ett strategiskt arbete där vi dragit upp riktlinjer för varumärket, strategi för onlinenärvaro samt lansering. Vi har gjort en ny grafisk profil, ny website, brand book, filmer och säljpresentationer, men också rent taktiska enheter som musmattor, kaffemuggar, visitkort, pennor och stripeat bilar. Utöver varumärkesstrategi har vi helt enkelt producerat allt man behöver när man ska utmana och ta över CRM-branschen.

www.careofcrm.com