Milk

CooperVision

A different perspective

CooperVision

Kategorier

CooperVision är en av världens största tillverkare av kontaktlinser med verksamhet i över 100 länder. Missionen är att hjälpa fler till bättre syn och ögonhälsa, genom ett nytt sätt att se på produkterna, erbjudandet och kundernas livssituation.
Som samarbetspartner är vår roll att hjälpa till att realisera bolagets strategi på nordisk nivå, och få fler att få upp ögonen för en produkt som inte syns. Det kan innebära att stötta säljkåren i fyra länder med anpassat globalt marknadsmaterial, att producera och genomföra aktiviteter riktade till optiker i Sverige, Finland, Danmark och Norge eller att ta fram kampanjer riktade till glasögonbärare och linsanvändare via webben, butiken eller sociala medier.

Fokus på tillväxt.

CooperVisions uttalade strategi är att växa tillsammans med optiker och återförsäljare, genom ett större perspektiv på affären och samarbetet. Under parollen “Let’s Grow Together” paketerar vi tjänster, lösningar och insatser som syftar till ökad lojalitet, lönsamhet och kundnöjdhet. Det kan vara allt från större produktlanseringar och refresh av förpackningsdesign till utbildningar och säljverktyg i fysiska eller digitala format.

En osynlig produkt i butiken.

Kontaktlinser må vara en konsumentvara, men inköpsprocessen skiljer sig från de flesta andra sådana. Därför är den viktigaste uppgiften för butikskommunikationen att starta samtalet mellan optiker och kund.

De kampanjer vi producerar ser olika ut, beroende på om de genomförs under eget varumärke eller för en private label. Vissa lyfter fram produktfördelar och egenskaper, medan andra puffar för promotions eller tillfälliga co-ops. Oavsett vilket är det övergripande syftet detsamma – att skapa synlighet för supertunna kontaktlinser i en värld av stilfulla glasögonbågar.