Milk

Wallenstam

Day Out

Day Out

Kategorier

En uttalad ambition för fastighetsbolaget Wallenstam är att främja livet mellan husen. När vi fick uppdraget att aktivera området kring Södra Larmgatan och Vallgatan, som trots det centrala läget ibland hamnar i skuggan av större affärsstråk i området, tog vi fasta på den. Därför låter vi butiker och verksamheter flytta ut på gatan två gånger om året under parollen ”Day Out”. Tanken är att tydliggöra gatornas modekaraktär och bjuda på en lite oväntad upplevelse tillsammans med musik, mat och mingel.
Ett enkelt men effektivt sätt att få fler att stanna till och uppleva två av Göteborgs charmigaste butiksgator.