Milk

Universeum

The beasts are back!

Dinosaurs

Kategorier

65 miljoner år efter att de dött ut återkom dinosaurierna tillbaka för att inta Göteborg och Universeum. Med utställningen Dinosaurs bjöd Universeum in till en världsunik satsning med åtta verklighetstrogna dinosaurier i naturlig storlek.

Den primära målgruppen för Universeum är barnfamiljer. När vi mätte effekten av kampanjen visade det sig att hela 92 % av barnfamiljerna i Göteborg hade nåtts av kampanjen. Och att sensationella 42 % av alla som hade sett den var sugna på att besöka Universeum. Långt över genomsnittet! Det visade sig dessutom att det bara var 1 % som inte gillade kampanjen.

Vi har ansvarat för att ta fram koncept och grafisk identitet för utställningens kommunikation. Kampanjen har innefattat filmer, spårvagnsytor, printar, banners, utomhusenheter, radiospotar och contentplanering för Universeums  sociala kanaler.