Milk

Familjär uppdatering

Familjebostäder

Familjebostäder

Kategorier

Familjebostäder är ett bostadsbolag som förvaltar en stor del av allmännyttan i Göteborg.

Med ledorden levande, lättarbetat och familjärt har vi uppdaterat Familjebostäders grafiska profil med riktlinjer för bl.a. färger, illustrationer och fotomanér. Under arbetet tog vi även fram typsnittet Fambo Hand som är ett handritat typsnitt som i sin form förstärker Familjebostäders värdeord.