Milk

Göteborgs Konstmuseum

Konsten pratar!

Göteborgs Konstmuseum

Kategorier

Hur får man ungdomar att upptäcka konsthistorien? Vi lät helt enkelt deras käraste ägodel visa vägen. Mobilen.

Tillsammans med Göteborgs Konstmuseum skapade vi en interaktiv konstrunda för ungdomar mellan 10-16 år. Besökarna bjöds in att utforska konsthistoriska teman som makt, skönhet, kärlek och skräck med mobilen som guide. Genom berättande, frågor och ledtrådar uppmanades besökarna att tänka kreativt och kritiskt för att
hitta paralleller till vår tids bling-bling, moderna kroppsideal och nutida könsroller.

Längs vägen fick de också ge röst åt utvalda konstverk genom att skicka text till fysiska pratbubblor som placerats vid verken. De ungas tolkningar blev ett oväntat och uppskattat inslag under utställningsperioden, eftersom de kunde ses av samtliga besökare. De spreds även utanför muséet via sociala medier, och i den annons- och utomhuskampanj som berättade om utställningen.

Som museum var man först i Sverige med att använda mobilen för att skapa dialog med sina besökare och nå en helt ny målgrupp. Projektet uppmärksammades bl a av GP, Metro, Sveriges Radio, Expressen och nöjes- och kulturbloggar.