Milk

Göteborgs Lucia

Luciabudskapet

Göteborgs Lucia

Kategorier

Med hjälp av en riktig kör som i realtid kan sjunga in dina sms-meddelanden och skicka dem vidare (som film) till din tilltänkta mottagare, typ ”Lena, ska vi ta en fika?”, visar vi att luciabudskapet är levande. De som skickar och mottar meddelandena uppmanas att rösta på årets luciakandidater, vilket de gjorde mer än någonsin.