Milk

Happy Homes

Kunskap på köpet

Happy Homes

Kategorier

2002 började vi samarbeta med den frivilliga fackkedjan Färgsam. Trots 81 butiker och 40 år på marknaden kände bara 4% till dem. Samtidigt tågade utländska aktörer inom färg och interiör in på marknaden med en uttalad ambition att pressa priser.

I samband med att kedjan bytte namn till Beckers Nya Hem beslöt vi oss därför för att skifta målgrupp och fokus. Från gör-det-självare till inredningsintresserade. Från produkt och pris till kunskap och inspiration.

Så vi började snickra. De klassiska färgbutikerna förvandlades till upplevelsebutiker med ett nytt sätt att kommunicera och möta kunderna.
Vi tog fram ett DR-koncept som knöt samman produkter och tjänster, och gav kunderna anledning att besöka butiken oftare.

När kedjan bytte namn till Happy Homes 2010 hade vi ett helt annat utgångsläge inför relanseringen. De 81 butikerna hade blivit 104, kännedomen hade ökat till 38% och försäljningen hade legat minst 5% över branschsnitt varje år.

Under vårt nio år långa samarbete ansvarade vi för butikskommunikation och taktisk, säljdrivande marknadsföring. Satsningen på DR med en inspirerande mix av kunskap, inspiration och mervärden fick hela 34% av mottagarna att besöka butiken, och hela 7% sparade våra DR-utskick.