Milk

Yogobe

Inner Peace

Inner Peace

Kategorier

20 – 30 % av människor på flykt lider av PTSD eller depression. För att hjälpa nyanlända i Sverige att ta nästa steg på sin resa skapade vi Inner Peace för Yogobe. Inner Peace består av 20 digitala yogaklasser speciellt framtagna av yogalärare med B.A i kognitiv neurovetenskap och en forskare från Lunds Universitet med expertis på krigsorsakad PTSD.