Milk

Livsviktigt

Tack

Livsviktigt

Kategorier

Donationsrådet är en myndighet med uppgift att främja donation av organ och vävnader i Sverige. Vid starten för vårt arbete var 75 % var positiva till att donera sina organ efter sin död. Problemet? Väldigt få av dem hade gjort sin vilja känd genom det nationella donationsregistret. Därför satte vi ljus på frågan genom en annonskampanj i dagspress.

Vid nästa mätning var 8 av 10 svenskar positiva till organdonation, och drygt 1,5 miljoner svenskar hade anmält sig till donationsregistret. Kampanjen nådde med 82 % det högst uppmätta OBS-värdet i DN:s historia, och vann första pris i Reklamcupen.