Milk

Rekomo

Rebranding

Rekomo

Kategorier

Rekomo är ett företag som drivs av tanken att tillverka så lite som möjligt. Därför har de sålt och köpt begagnade kontorsmöbler sedan 1992. Deras syfte är att få företag att tänka andrahand i första hand när de inreder kontoret.

Vårt uppdrag var att ta fram strategier för varumärket och rebranda den grafiska profilen. Under arbetet har vi tagit fram logga, färger, typsnitt och grafiska markörer. Detta har sedan rullats ut i de tre fysiska butikerna och webben.

Typografi och logotyp är raka, tydliga och sköna – precis som Rekomo själva. Rekomos ursprungliga kretsloppsliknande symbol fick behålla sin form men stiliserades för att ge den, och varumärket, ett tydligare och modernare uttryck. Tillsammans med typsnitten Sofia Pro och Roboto Light har man idag en visuell identitet som på ett bra och tydligt sätt uttrycker Rekomos dedikation till grön och cirkulär ekonomi, samtidigt som den också gör sig lika bra i digital form som i print.

Rekomo är ett miljöfokuserat företag. För att understryka det ville vi flytta in naturen i den grafiska profilen i form av björk, mossa och trä. En av utmaningarna med uppdraget var att hitta en väg att presentera begagnade kontorsmöbler som tillverkats av tredjepart på ett sätt som gör att de ändå känns Rekomo. Genom att sätta möblerna på boxar i naturmaterial kunde vi skapa en grafisk värld som känns igen och förmedlar den viktiga miljöaspekten som bor i Rekomos varumärke.

En utmaning vid försäljning av rekonditionerade möbler som köps in från många håll är att man som återförsäljare enkelt kan försvinna bland tillverkarnas starka varumärken. Om man exempelvis ska lyfta fram en kontorsstol i en annons så måste det framgå vem avsändaren är – vilket inte är tillverkaren av stolen. Som en del i det togs “lådorna” ovan fram. Dessa används både i fysisk såväl som digital miljö för att lyfta fram produkter men även understryka ägandeskap erbjudandet från Rekomos håll. En liten detalj blir därmed en central del i Rekomos kommunikation.

Rekomo är ett ungt, hungrigt företag i framkant, men det avspeglade sig tidigare inte i de bilder som användes. Vi tog därför fram ett nytt bildmanér som skulle vara mer dokumentärt i sin känsla. De anställda på Rekomo är fullblodsproffs, i allt från butik till rekonditionering, lager och logistik. Och därför ville vi dokumentera de anställda precis lika mycket som enskilda möbler.

Den viktigaste kontaktytan för många moderna bolag är idag företagets E-handel, och Rekomo är inget undantag. Inför lanseringen av det uppdaterade varumärket gjordes en större översyn av bolagets website. Dels naturligtvis för att den bättre skulle återspegla företagets visuella identitet, men också dess värderingar och varför man arbetar som man gör.