Milk

Sector Alarm

Livet blir kanske inte annorlunda med oss

Sector Alarm

Kategorier

Sector Alarm säljer trygga och enkla larm till hem och företag. Vårt arbete har bestått i att ta fram och förvalta en kommunikationsplattform.

”Livet blir kanske inte annorlunda med oss. Men det blir tryggare.” heter konceptet som låter oss prata om hur ett larm kan vara en del av vardagen både hemma och på jobbet.

Ett hemlarm kommer inte att kunna göra vardagens hämtande, lämnande, handlande och tjatande enklare. Men det kommer göra ditt hem, där vardagen bor, tryggare.

Sector Alarm har idag en intern marknadsavdelning som sköter stora delar av företagets kommunikativa insatser. Milk ansvarar för varumärkesstrategi, koncept, att staka ut kommunikativa riktlinjer samt mer externa kanaler som rörlig bild och radio.

Kampanjen togs vidare ut i radio där ett ljudkollage från typiska situationer i livet rullades upp. Och nä, inte ens morgonrutinen eller eftermiddagarnas hämtning och lämning blir annorlunda om man är kund hos Sector Alarm. Men de blir tryggare.