Milk

Smart Eye

See further_

Smart Eye

Kategorier

Allt började med en dröm 1999. Efter att ha forskat vidare i dess tema – om det är möjligt att styra en dator med ögonen – föddes det västsvenska teknikföretaget Smart Eye. Idag är Smart Eye världsledande inom avancerad eye tracking, teknologi som förstår och förutser mänskliga intentioner och handlingar. De avancerade forskningsinstrumenten används bland annat av NASA och Harvard, och tekniken är integrerad i nästa generation bilar från flera av de största premiumtillverkarna.

Vårt samarbete började med en serie workshops, med målet att definiera och utveckla varumärket inför en framtida global expansion. Resultatet är varumärkesplattformen ”See further”, som sammanfattar bolagets löfte till omvärlden och berättar historien om ett banbrytande, ihärdigt och mänskligt hitechföretag med ett dittills outtalat syfte – att överbrygga avståndet mellan människa och maskin för en säkrare, hållbarare och humanare värld imorgon.

Our vision is to be the world leader in technology that understands, supports and predicts human actions and intentions. Realizing that perfection is an unattainable target has given us the motivation to get closer than anyone else.

Martin Krantz, VD Smart Eye

Nästa steg var att ge varumärket en tydlig och intresseväckande röst. Därför tog vi fram ett övergripande koncept för bolagets närvaro i traditionella, digitala och sociala medier. I kommunikationsplattformen finns kärnbudskap, tonalitet och en ny grafisk identitet med färger, typografi, bildspråk samt en försiktigt uppdaterad logotyp.

Smart Eye genomförde en lyckad notering på First North under hösten 2016, och står inför en fortsatt global expansion.

Samarbetet pågår fortlöpande, och är ett av våra mest spännande. Det är ju inte alla uppdrag som låter en se in i framtiden.