Milk

Ultramare

Grönt och skönt

Ultramare - Grönt och skönt

Kategorier

Ultramare är Skandinaviens äldsta luftfiltertillverkare. Av oss ville de ha hjälp med att formulera en strategisk utgångspunkt för sitt arbete.

Vårt arbete resulterade i 360-modellen som är ett arbetssätt som hjälper till att ta det bästa beslutet för miljön i varje aspekt av sitt arbete och sina filters livscykel.

Vårt arbete har bestått i att belysa Ultramares branschunika och miljöfokuserade arbetsmodell via en film, sales-aids och tryckt material.

Genom att låta miljöfrågor genomsyra produktion, leverans, drift och återvinning har vi skapat en arbetsmodell som heter 360.