Milk

Vägverket

Vem skyddar dig?

Vägverket

Kategorier

Den 1 januari 2005 infördes en hjälmlag för alla under 15 år. Samtidigt startade en långsiktig satsning på att förändra beteendet hos barn, ungdomar, föräldrar och pensionärer. Vårt uppdrag från Vägverket var att få fler att välja cykeln oftare, och att få dem att använda hjälm i större utsträckning.

Så hur når man fyra målgrupper med två olika budskap? Vår lösning var att integrera de båda huvudbudskapen, men att göra det i en differentierad kampanj. Med andra ord valde vi bort en traditionell reklamkampanj till förmån för fristående, riktade insatser. Några av dem var stortavlor i trafikmiljö, annonskampanjer riktade till äldre, pr-insatser i dagspress, kvällspress och TV, en designtävling i samarbete med Moderna Muséet, en interaktiv tävling på Lunarstorm med 15.000 deltagare och en rikstäckande aktivitet för samtliga elever i årskurs 6. Dessutom producerades en reklamfilm för bio som belönades med silver i Epica.

Efter kampanjperioden ökade det totala hjälmanvändandet från 23 till 26%.

Utomhuskampanjen syftade till att få fler att välja cykeln istället för bilen lite oftare. Budskapen placerades nära centrala parkeringsplatser, bensinstationer och pendelstationer.

För pensionärer är oftast största vinsten med att välja cykeln en bättre hälsa. Därför rekommenderade vi fler att ta sig upp i sadeln genom en annonskampanj i populärpress med äldre läsekrets.