Milk

Wallenstam/Turion

Kreativt & kvadratsmart

Wallenstam - Turion

Kategorier

Turionhuset, intill E6, är inte för vem som helst. Vi vill få människor, kontorsmänniskor, att inse att just där kan de längta till jobbet. Att både de och företagen de arbetar på har bra förutsättningar att växa. Att flexibla kontorslösningar ger människor som trivs och att människor som trivs blir mer kreativa och kan tänka utanför boxen, även innanför väggarna.