Milk

Zone

What’s next?

Zone

Kategorier

Zone utvecklar och tillverkar klubbor, kläder och utrustning för den snabbt växande sporten innebandy. Från att ha lanserats som ett inhemskt varumärke 2001 är de idag en internationell spelare med distribution i 25 länder. Tillväxten beror till stor del på jakten på den position som integrerats i hela företagets sätt att tänka: att vara innovatören inom innebandy. För oss blev det parollen What’s next?