Globala målen

Arla & Universeum

Arla och Universeum har gemensamt gjort en insats för att sprida kunskap om FN:s Globala målen och inspirera till lösningar. På mjölkpaketen, som har två miljoner läsare per sida, bjöd man in skolklasser att komma med sina förslag på lösningar och en klass vann en skolresa till Universeum med övernattning i hajtunneln.

Design – Förpackning

Över 1500 barn har arbetat med bidragen som kom in. De vinnande bidragen har publicerats på mjölkpaketen, vilket når ytterligare flera miljoner läsare och barnens förslag kan inspirera andra.

De inlämnade bidragen ger verkligen hopp! Klasserna som skickat in har ofta både analyserat problemet och givit förslag på kreativa, nytänkande lösningar. Den vinnande klassen är Tegelhagens skola i Sollentuna, men genom att vi hittar nya möjligheter och lösningar blir alla vinnare.