Plats för personlighet

Nya Hovås

Söder om Göteborg växer området Nya Hovås fram. Ambitionen är att bygga en småskalig blandstad som förenar stadens utbud med hav och grönområden. Kort sagt, en plats att bo, arbeta och leva på för människor i alla åldrar och livssituationer.

Det valde vi att illustrera genom en kampanj som speglar områdets utbud i olika personligheter. Ingen känner kanske igen sig till punkt och pricka, men förhoppningsvis börjar man fundera över vad som finns i Nya Hovås och vad man själv vill ha i sin boendemiljö. Det är just det som är tanken.

Kampanj – Koncept – Grafisk identitet

För att få göteborgarna att upptäcka den nya stadsdelen lyfte vi in budskapet i deras vardag. Exempelvis på den lokala lekplatsen eller i cykelstället bredvid jobbet.

Nya Hovås växer fram med öppenhet som viktigaste byggsten. Genom hela planprocessen har grannar, handlare, politiker och andra intressenter kontinuerligt bjudits in till dialog för att skapa en gemensam vision för området. Givetvis bjöds samtliga in till första spadtaget, som togs av elever från den planerade grundskolan.