Taking Care of Business

Care of

Stora mängder data är grunden. För att översätta den till konkurrensfördelar behöver den kompletteras med personlighet och mänskliga relationer.

Care Of utvecklar CRM-verktyget Cirrus och coachar säljavdelningar till bättre, starkare och mer värdefulla kundrelationer. Tillsammans beslöt vi oss för att modernisera, revolutionera och utmana CRM-branschen. Vägen dit gick genom att skapa ett varumärke med personlighet, värme och smittande ambition.

Varumärke – Grafisk Identitet – Webb – Film

Samarbetet inleddes med en strategisk fas, där vi analyserade kundresan ur olika perspektiv för att kartlägga verkligheten och identifiera outnyttjade möjligheter. Arbetet mynnade ut i en långsiktig varumärkesplattform och kommunikationskonceptet ”Taking care of business”, som sammanfattar och lyfter fram företagets erbjudande i samtliga kanaler.

För att förpacka erbjudandet tog vi även fram en ny grafisk identitet, som visualiserar det mänskliga och omhändertagande i företagets löfte. Vi adderade en palett av varma, mjuka färger för att differentiera Care of från de traditionellt techblå konkurrenterna, och skapade stiliserade varianter av smileys, emojis och andra digitala element för att ge företaget ett unikt uttryck.

Plattformen och de grafiska beståndsdelarna sammanfattades i en intern brand book, och genomsyrade allt från webb till socialt innehåll, filmer, presentationer och alla taktiska enheter som positionerar varumärket och stöttar företagets säljmål genom att göra varje säljsamtal lite varmare.