Husen som gör Göteborg

Higab

Higab äger och förvaltar några av Göteborgs största kulturskatter som Feskekôrka, Konserthuset, Saluhallen och Stora Teatern. Precis som de behöver renoveras ibland, måste också varumärken rustas upp för att möta framtiden på ett bättre sätt. Därför tog vi fram en ny logotyp och en justerad visuell identitet som speglar det kulturhistoriska arvet och ger ett mer samtida intryck av varumärket.

Varumärke – Grafisk identitet – Koncept

Utgångspunkten för Higabs visuella uttryck var att det skulle kännas anrikt men inte daterat, hantverksmässigt men inte snobbigt, välvårdat men inte överdesignat, lekfullt men inte tramsigt och trovärdigt men inte tråkigt. Därför ritade vi ett ordmärke med ett stabilt och tidlöst intryck som för tankarna till byggnader och hus. H:et blev versalt för att öka tydlighet och läsbarhet i alla storlekar och sammanhang. Eftersom de två inledande bokstäverna bildar ”Hi” använder vi dem för att prata med omvärlden om allt från stadsutveckling i olika områden till aktuella ämnen.

För att rama in devisen ”Husen som gör Göteborg” skapade vi ett sigill som förmedlar det anrika och hantverksmässiga i varumärket Higab. Sigillet används som komplement till den moderna och avskalade logotypen, som axlar rollen som tydlig avsändare i all kommunikation. Därför får sigillet en friare roll, och kan användas som en inledande vinjett i rörligt material, ett grafiskt element i samband med visualiseringar eller på brevpapper, bilar, profilkläder mm.

Färgpaletten är inspirerad av kulörer som återfinns i många av de byggnader som Higab förvaltar. Huvudfärgen är Tegel, och den kompletteras av varma accentfärger som gör att varumärkets identitet kan anpassas till samtliga byggnader och sammanhang det verkar i.

Higabs logotyp och uppdaterade visuella identitet sammanfattas i en brand book, som fungerar både som intern inspiration och praktiskt styrdokument för alla som jobbar med varumärket. Allt för att skapa en sammanhållen och enhetlig bild av varumärket över tid.