En god jul till

Hjärtebarnsfonden

Ibland kan ett extra ord vara skillnaden mellan liv och död.

Hjärtebarnsfonden verkar för att de 2000 barn som föds med hjärtfel varje år ska kunna leva ett liv där hjärtat är förutsättningen för lek och glädje, inte hindret. En del av arbetet går ut på att samla in pengar till forskning som bidrar till att de får uppleva en jul till. Och en till. Och en till.

Kampanj – Socialt

Kampanjen gick inför julen i nationell press, sociala medier och på digitala utomhusskyltar i storstadsregionerna.