Kv Victoria

Wallenstam

För att en fysisk destination ska utvecklas måste den erbjuda något som inte finns online. En enkel insikt som vårt arbete för ett av Göteborgs citykvarter vilar på.

Kvarteret Victoria är ett platsvarumärke för området mellan Victoriapassagen, Victoriagården, Södra Larmgatan och Vallgatan. Tanken är att öka områdets attraktionskraft på sikt, stärka handeln i ett av Göteborgs äldsta citykvarter och få fler göteborgare och turister att besöka området oftare.

Varumärke – Grafisk identitet – Koncept – Socialt

Konceptet ”A genuine experience not available for download” är skapat för att fungera som ett sammanhållande tema för de aktörer som verkar i området, och ett löfte till de som besöker destinationen. För shopping eller en paus från den. För upplevelser som inte finns runt hörnet och en genuint göteborgsk miljö som är motsatsen till behovsstyrd shopping och e-handel.

Den grafiska identitetens roll är att förpacka utbudet, sammanfatta upplevelsen och ge platsen en tydlig position i människors medvetande. För att stärka bandet mellan identitet och upplevelse låter vi det grafiska uttrycket både influera och inspireras av området. Exempelvis genom att låta visuella element ur identiteten ta plats på väggar och publika ytor. Eller genom att låta skuggorna som skapas av gårdens lampor återspeglas i den grafiska identitetens beståndsdelar.

För att identiteten ska fungera lika väl på egen hand som tillsammans med platsens aktörer har vi valt bort alla färger utom svart och vitt. Istället får en distinkt typografi spela en större roll för att skapa igenkänning.

Ett viktigt inslag i varumärket är att det ska vara en ständig källa till inspiration. Därför rymmer konceptet också Templet, en dedikerad lokal där ett kurerat utbud av samarbeten och tillfälliga gästspel bjuder på fler upplevelser som inte går att ladda ner.

Kvarteret Victoria har på kort tid blivit ett etablerat varumärke i retailvärlden och bland områdets besökare. Sedan starten har fyra nya aktörer valt att etablera sig på platsen, och identiteten nominerades till Svenska Designpriset 2020.