Warmbadhuset

Slottsholmen On Water

Warmbadhuset är en del av erbjudandet på Slottsholmen On Water, en destination i Västervik som drivs av familjen Ulvaeus. Efter att ha stått tomt i många år renoverades det historiska badhuset för att bli ett modernt tempel tillägnat njutning, avslappning och välmående. Vår uppgift var att lyfta fram det nya erbjudandet till lokala och långväga gäster, och samtidigt skapa en tydlig tillhörighet till hotellet, restaurangen och marinan.

Varumärke – Grafisk identitet

För att förpacka en historisk källa till avkoppling för nutida besökare lät vi ett förflutet och ett pågående 20-tal mötas. Inspirerade av byggnadens historia tog vi fram en fristående identitet, som knyter an till varumärket Slottsholmen On Water och förenar ett modernt uttryck med former och färger hämtade från jugendstilen. Namnet ”Warmbadhuset” valdes för att förmedla husets historiska arv, och kläddes i en logotyp som balanserar mellan det samtida och det förgångna. Dess inledande, karaktäristiska ”W” kan användas som en sekundär avsändare, eller för att sätta prägel på interiör och produkter som ingår i badritualen.