Milk

Wallenstam

Kvarteret Victoria

Kvarteret Victoria

Kategorier

Att skapa ett kvarter

Vår kund Wallenstam äger och förvaltar en stor del av Göteborgs innerstad. Liksom detaljhandeln i stort är den under stora förändringar vilket ställer krav på en fastighetsägare i framkant som Wallenstam. Göteborgs innerstad väntas växa till dubbel storlek fram till cirka år 2035, och det i kombination med en ökande digital handel gör att de befintliga områdena i innerstaden behöver förtydliga sina positioner för att förbli attraktiva och relevanta i framtiden.

I området runt gatorna Södra Larmgatan och Vallgatan äger Wallenstam stora delar av beståndet, och man har identifierat ett ökande behov av att få besökare att stanna upp och ta del av det fina utbud som finns på plats, och att inte reduceras till en genomfartsled för fotgängare. Som en del i detta bygger man därför en ny innergård som skall skapa ytterligare en förbindelse mellan gatorna och erbjuda ytterligare en intressant plats för besökarna.

Milks roll i projektet var initialt att namnge den nya innergården. Väl där kände vi att det självklara valet var att bygga vidare på den popularitet som den redan etablerade Victoriapassagen har. Gården blev följaktligen Victoriagården. Samtidigt föddes idén om att ta ett större grepp om hela området – och därför tog vi fram konceptet “Kvarteret Victoria”. Genom att ge området en tydligare identitet skapar vi också förutsättningar för att göra det till en mer självklar destination för såväl göteborgare som turister, och öka attraktiviteten för Wallenstams hyresgäster.

Resultatet blev en visuell identitet och kommunikationsplattform som bygger på konceptet “För livets nödvändigheter”, en kreativ vinkel som låter oss kommunicera utbud och premiumvärden på ett lekfullt sätt. Förutom ren kommunikation har projektet även landat i en större arkitektonisk satsning som kommer att resultera i satsningar på den fysiska miljön tillsammans med arkitekterna Bornstein+Lyckefors. Samarbetet har resulterat i allt från möblering och ljussättning av utomhusmiljöerna till en helt ny belysningsarmatur som tagits fram enskilt för gården.

90 days of

En tanke med konceptet för Kvarteret Victoria var att kombinera tidlöshet med föränderlighet, genom en lokal med ett utbud som ofta växlade. För att undvika outlet-konnotationerna som ordet “pop-up” bär med sig skapade vi underkonceptet “90 days of”. Förutom att låta Kvarteret Victoria utgöra en garant för innehållet så ger konceptet oss också möjlighet att förlänga eller förkorta tiden som vi har gästen på besök genom att enkelt justera antalet dagar i namnet. Att co-branda lokalen med både vår och kundens logotyp görs också enkelt genom det svartvita temat.